Davul en çok bilenen vurmalı çalgılardan biridir. Davulun pek bilinmeyen adlarından bazıları; köbürge, küvgür, tuğ ve tavıldır. Bandolarda baget ile çalınan mini davullara da trampet adı verilir.

Ülkemizde Davulun Kullanımı

Ahşap veya pişmiş topraktan silindirik gövdeye genişçe yayılıp gerilen bir deriden oluşur. Sopayla veya el ile de çalınabilir. Toplumlara göre biçimleri değişebilir. Birçok toplumda ve ülkede kullanılan bir müzik aletidir.

Vurmalı çalgıların en yaygınıdır. Türkiye de vurmalı çalgıların üstadı ve sembolüdür. Ülkemizin her bölgesinde değişik boy ve türde davul bulunur.

Davulun Oluşumu ve Bölümleri

Vurmalı çalgıların en yaygınıdır. Türkiye de vurmalı çalgıların üstadı ve sembolüdür. Ülkemizin her bölgesinde değişik boy ve türde davul bulunur.

Davul üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar kasnak, ip ve deridir. İki adet sopası vardır. Bunlardan biri tokmak bir diğeri ise çabuktur. Ana ritim için tokmak, detay sesler için de çubuk kullanılır. Boyları genellikle küçük, orta, büyük ve koltuk adlarından oluşmaktadır. Geçmişte sesinin fazla olmasından dolayı haberleşme aleti olarak da kullanılmıştır.

Davulun Çalınması İçin Kullanılan Malzemeler

Davul aslında en basit çalgılar arasında bulunur. İki temel parçadan oluşur. Birincisi boru veya silindir şeklinde olan kasnaktır. Bu kasnaklar metal veya tahtadan olabilir. İkincisi ise kasnak gövdenin iki yüzüne birden yayılıp geçirilen ince hayvan ve genellikle dana derisidir. Bu deriye elle veya tokmak vurularak çalınır.

Müzik Orkestralarında Davulun Rolü

Müzik orkestralarında davulun çok büyük bir rolü vardır. Orkestra şefinden sonra orkestrada ritmin yanı sıra tempo düzenini de sağlayan görevli müzik aletidir. Diğer bazı müzik aletleri gibi davulun da yani vurmalı çalgıların da notaları vardır.

Davul Çeşitleri

Timbal bir davul çeşididir. Pirinç veya bakırdan oluşur. Yarım küre şeklindedir. Diğer bir davul çeşidi ise bangodur. Bango diğerlerinin yanı sıra akort edilebilen bir davul çeşididir. Sesi daha azdır. Üçüncü davul çeşidi kongadır. Konga Afrika davuludur. En büyük davul çeşidi bas davuldur. Şekli geniştir. Son davul çeşidi ise kirişli davul ve trampetlerdir.

Kaynak: https://bahiskralligi.com/