Atlantis

Atlantis

Atlantis Atlantis (Yunanca Ἀτλαντὶς νῆσος), “Atlas’ın adası”, Platon’un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi batık bir kıta ve uygarlık. Platon’a göre Atlantis, “Herkül Sütunları’nın ötesinde” yer alan, Batı Avrupa ve…