Haydi Bafra Bengü Köyü Kaç Kişiyiz

Gün ve tarih olarak ne zaman kurulduğunu hatırlamadığım bu facebook grubununun yaşı bir dört yıl vardır diye hatırlıyorum. Aynı amaç uğruna bengukoyu.com adı altında hizmet veren başka arkadaşlarımızda vardır. Grubun asıl kurucusu İbrahim IŞIK‘tır. Daha sonra bu kadroya ben dahil oldum. Aramıza katılan başka yönetici arkadaşlarda oldu. Bu kadroya aktif olarak dahil olmak isteyenler İbrahim IŞIK adlı kişiye facebook üzerinden ulaşabilirler. Grupta güncel olarak ölüm-doğum-düğün gibi haber başlıklarını, üyelerimizin gönderdikleri fotoğraf ve videoları da görebilmeniz mümkündür. Google arama motoruna ”haydi bafra bengü köyü” yazdığınız da ilk sırada çıkmaktadır. Grubun tam adresi ise; www.facebook.com/groups/bengukoyu/ şeklindedir

Grubun içeriğini Hatay, Tekirdağ, Samsun, İstanbul, Bursa ve sayamadığımız bir çok ildeki hemşehrililerimizin paylaşımları oluşturur. Atalarının anılarını yaşatmak isteyen gençlerin buluştuğu sanal alemdeki tek platformdur. Grubun üye sayısı 400’ü geçti ve bu rakam her geçen gün artmaktadır.

Köy tarihçesi hakkında kısa bir bilgi

Bengü (Bengi) kelime manası olarak, sonsuz, ölümsüz, ebedi anlamlarına gelmektedir.Bengü ismine ilk olarak Göktürk yazıtlarında rastlanmaktadır(8.yy).Göktürkler anıt karşılığı olarak bengü taş (sonsuza kalacak taş)ibaresini kullanmışlardır.Maniheizm dinine ait eski Uygur Türkçesi metinlerde ölümsüz tanrı anlamında mengigü.tengri terimi kullanılmıştır.Uygurlardaki mengigü terimi Göktürk yazıtlarında geçen Bengü terimi ile aynıdır.
Bengü terimine,içildiği zaman insana ölümsüzlük kazandıracağına inanılan Bengi su (Bengü su-Abı hayat)teriminde de rastlıyoruz.Bengü su ile ilgili efsaneler bir çok ulusun hikâyelerinde değişik bir biçimde yer alır.Yunan mitolojisinde Tanrıça Thetis ,Akhilleus’u ölümsüz kılmak için Bengü su kabul edilen Styx ırmağında yıkamıştır.Ortaçağ Avrupasında da şövalyelerin Bengü su çeşmesini arayışları konu edilir.Kur’an’da (Kehf suresi) Musa’nın Mecmaül Bahreyn denilen yerde ;pişirilmeye hazır bir balığın suya düşünce canlandığı,aynı sudan içmiş olan Hızır’ında ölümsüzlüğe eriştiği konu edilir.İslam dünyasında Zülkarneyn ünvanı ile anılan Makedonya Kralı İskender’in Bengü su’yu bulmak için yaptığı yolculuk Ali Şir Nevai mesnevisinde bahsedilir.İskender’in bu yolculuğuna Hızır’da katılarak ona yol gösterir.Kendisi önden giderek Bengü su’yu bulur ve bu sudan içerek ölümsüzlüğe kavuşur.Ancak İskender’e haber vermek üzere işaret koyacağı sırada çeşmenin kaybolduğunu görür.Bütün bunlar bir taraftan evrensel bir özlem olan ölümsüzlük isteğini dile getirirken diğer yandan da insanoğlu için bunun mümkün olmadığını ortaya koyar.
Netice olarak Bengü isminin köy ismi olarak kullanılması,köye ilk yerleşenlerin “Dünya durdukça dursun”şeklindeki dileklerini karşılar.Kesin olmamakla birlikte Bengü’ye ilk yerleşenler isminden de anlaşılacağı gibi Orta Asya kökenli Türkmenlerdir.