Foreach döngüsü içinde veritabanınızda seçtiğiniz bir kısmı döndürüyor ve bunları da düzenli ve ardışık olarak saydırmak istiyorsanız iş bazen karışıyor. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok aslında konu en iyi örnek ile anlaşılır sanırım. Aşağıda ki örnekte top adlı tablodaki veriler döngüye sokulup list adı altında yazdırılıyor. Bunu bir tabloda yapmak ve ne kadar kayıt var ise o kadar saydırmak istediğim için şu şekilde kullandım.

Kod içerisinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

    if ($top) { //$top adlı veri seçilip çağrıldıysa
     $i= 1; // $i değişkenine 1 değeri verdik, $i yi döngü dışında tuttuk!
     foreach ( $top as $list ) {

      echo '
        <tr>
         <td>'.$i.'</td> // Artan sayıyı bu kısımda gösterdik.
         <td>'.$list['sanatci'].'</td>
         <td>'.$list['sarki'].'</td>
         <td>'.$list['sira'].'</td>
        </tr>
        ';
        $i++; //$ideğişkeninin döngüde kayıt sayısı kadar artmasını sağladık
     }
    }