Psikolog Kimdir?

TDK’nın tanımına göre psikoloji bir ruh bilimi olarak ifade edilmektedir. Bireylerin duygu, düşünce ve bununla birlikte davranışlarını yönlendiren her şey psikoloji olarak ifade edilmektedir. Bu noktada bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini kontrol altında tutan ve kişilerin yaşadığı ruhani sorunları bilinç altında nelerin oluştuğunu tüm detayı ile irdeleyip buna uygun çözümler üreten kişiler psikolog olarak ifade edilip buna uygun bir çalışma sistemi geliştirmektedirler.

Klinik Psikolog Kimdir?

Klinik psikolog, psikoloji alanında dört yıllık bir eğitim sürecini tamamlayan ve bunu daha sonra yüksek lisans ve devamında doktora eğitimlerinde klinik psikolog alanında eğitim alan kişiler bu şekilde tanımlanmaktadır. Çalışma yöntemleri kişilerin yaşadıkları duruma uygun olan psikoterapi yöntemlerini uygulamaları ile gerçekleşmektedir. Terapi yöntemi sayesinde kişilerin yaşadıkları durumların altında kalkmaları sağlanmakta ve her hastaya yönelik yeni teknikler ortaya atılmaktadır. Amaçları kişilere psikolojik anlamda destek vermek ve bu noktada kişilerin yaşadıkları ağır travmaları tek başlarına atlatmak yerine daha profesyonel bir şekilde geride bırakmalarını sağlamaktır.

İyi Psikolog Kimdir?

Psikolog Hülya Zanbak’a göre: “Zaman zaman herkes yardıma, profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyar. Önemli olan bu yolda kendini anlayabilecek ve doğru yaklaşımları uygulayabilecek, rahat iletişim kurabileceğiniz psikolog sizin için en iyi ve tavsiye edilen psikologdur.” Bir psikoloğu iyi olarak ifade edebilmenin en önemli noktası kendisini kişinin çalışma alanında geliştirmesi ve bu durumu bir iş olarak görmenin dışında kişilere iyi gelecek yolları, çözümleri bir araya getirebilecek bir yetiye sahip olabilmesine bağlıdır.

Klinik psikolog alanında çalışma gösteren kişiler için en önemli nokta mutlaka kişiler ile görüşme sağlayacakları ortamlarda hastaların kendilerini çok iyi hissedebilecekleri bir ortam hazırlamalarıdır. Kişinin kendini rahat ifade edebilmesi ve çözümlere açık bir hala gelmesi mutlaka bu noktada psikoloğun en önemli görevlerinden biridir. Bir psikolog için ne kadar çok tedavi sürecini sağlıklı geçirdiği ve görüşmeleri gerçekten hastanın kendisini tam anlamı ile iyi hissettiğinden emin olarak bitirdiği önemlidir.

İyi bir psikolog her zaman anlayan ve koşulsuz şartsız DİNLEYEN dir. Bu işi profesyonel anlamda yapmayı başaran ve amacı yalnızca hastaların içinde bulundukları durumdan kurtulmiyi bir psikolog ile harekete geçip kendiniz için çok daha iyi bir sürecin başlamasına yardımcı olmalısınız.alarını sağlamak olmalıdır. Danışmanlık hizmeti veren ve bu noktada tarafsız olarak dinleyen, yol gösteren kişi olarak hastalara her zaman iyi gelmeyi hedefleyen kişilerdir. Bu nedenle de önemli olan hastalar tarafından iyi psikolog unvanına sahip görünmek önemlidir. İyi olmak ve yaşadığınız sorunların altından tek başınıza kalkmak istemiyorsanız mutlaka

İyi Bir Psikolog İnsanlara Nasıl Yardımcı Olur?

Psikolog olmak ile iyi bir psikolog olmak arasında oldukça önemli bir keskin çizgi bulunmaktadır. İyi bir psikolog olmanın en önemli koşulu kişilerin insanlara nasıl yol göstereceğine dair tüm detayları bilecek ve bu alanda gerçek manada bir çalışma göstermesine bağlıdır. Klinik psikolog alanında çalışma göstermek kişilere yol göstermek ve bu alanda yaşadıkları duygu bozukluklarını gidermektir. Bunu gerçekleştirirken herhangi bir şekilde ilaç yazma yetkisine sahip olmayan psikologlar terapi yöntemini kullanıp bireylere danışmanlık hizmeti vermektedirler.

İnsanlar çoğu zaman gerçek anlamda kendilerine yol gösteren, onları dinleyip anlayacak, yaşadığı duygu bozukluğunun nedenini kavrayabilecek profesyonel bir yol göstericisine ihtiyaç duyarlar. Bu açıklamalar doğrultusunda İzmir Ekonomi Üniversitesi’ninPsikolojide sık sorulanlar adlı yazısında belirttiği üzere psikolog bireylerin zihinsel olarak tüm davranışlarını inceleyen ve bu noktada kişilerin yaşadıkları durumlar üzerinde psikolojik değerlendirmeler yaparak hastanın en iyi şekilde tedavi sürecine geçmesine yardımcı olan bireylerdir.

Kişiler her zaman yakın çevresi ile yaşadığı psikolojik bunalımları paylaşıp bu konuda kendilerini rahatlatma yolunu seçerler. Ancak bazı durumlarda bunu gerçek anlamda profesyonel bir destek ile atlatmanın çok daha doğru olacağını düşünürler. Bunun en temel noktası iyi bir psikoloğun hastalara nasıl kendilerini daha iyi hissedebileceklerine dair yol gösterebilecek bir yetiye sahip olmasıdır. Bu alanda çalışma gösteren kişiler yalnızca bir değil birbirinden farklı terapi yöntemleri uygulayarak kişinin nasıl daha iyi hissedeceğini ve yaşadıklarını çok daha rahat bir şekilde ifade edebileceklerini bilmektedirler.

Hastalar ile yakın bir ilişki içerisinde olan klinik psikolog alanında çalışma gösteren kişiler iletişim yeteneklerinin kuvvetli olması ile hastaların kendilerini iyi hissetmelerine ve yaşadıklarını eksiksiz bir şekilde anlatabilmelerine ortam hazırlarlar. Yaşanılabilecek her duruma uygun olarak bir eğiti sürecini tamamlayan psikologlar kişiler için türlü türlü tedavi yöntemleri ortaya koyabilmekte ve ihtiyaç duydukları şekilde onlara en iyi gelecek seçenekleri bir araya getirebilmektedir. Hastanın kendisini daha iyi hissedebilmesi için terapi sıklığını belirlemekte ve kişiye göre bu süreçlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Psikoterapi yöntemi ile hastaların altından kalkmadığı tüm problemlerin etkili bir şekilde ortadan kalkmasını sağlayan bir uzman danışmanlık hizmeti ile sorunları görmezden gelmek yerine neden meydana geldiğini anlamaya başlayabilirsiniz. Uzman danışmanlık hizmetleri ile iyi bir psikolog insanlara ne şekilde yardımcı olabileceğini, nasıl bir sürecin izlenmesi gerektiğini, hastalığın kabul edilip bu hastalığın ne şekilde atlatılabileceğini kişilere göstermektedir. Bu süreç içerisinde iyi bir psikolog çeşitli tedavi yöntemleri ortaya koyarak kısa süre içerisinde yaşanılan bu duygu karmaşasının ortadan kalkmasına ve tekrarlamaması için sürecin gerçek anlamda kişilere iyi gelmesine yardımcı olabilecek bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Profesyonel destek almak birçok durumda hayata yeniden başlamak, daha iyi olmaktır.