Head Etiketi

<head> etiketi içerisinde genel bilgiler ve sayfa bilgileri bulunur. Bu bilgiler tarayıcı tarafından okunmaktadır. XHTML standartlarına göre sadece aşağıdaki etiketler<head> etiketi içerisinde kullanılmalıdır.

Meta Adı Meta kodu Açıklama
Abstract <meta name=”Abstract” content=”Site özeti”/> Tüm site hakkında bilgi veren etikettir.
Author <meta name=”Author” content=”Ad Soyad, E-Posta Adresi”/> Site yapımcısının adı ve iletişim bilgilerinin bulunduğu etikettir.
Copyright <meta name= “Copyright” content=”telif hakkı cümlesi”/> Sitenin telif hakları konusunda bilgi veren etikettir.
Description <meta name=”Description” content=”Sitenizin içeriği hakkında geniş bilgi”/> Bazı arama motorlarının temel aldığı, site hakkında bilgi veren temel etiketlerden biridir. Maksimum 139 karakter.
Expires <meta name=”Expires” content=”Mon, 12 Jan 2007 17:45:05 GMT/> Sitenin içeriğinin hangi tarihte zaman aşımına uğradığını arama motorlarına ileten etiket.
Keywords <meta name=”Keywords” content=”kelime1, kelime2, kelime3″/> Yine arama motorlarının temel aldığı, sitenizin içeriğini oluşturan kelimelerin bulunduğu etiket. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılır 10 taneyi geçmez.
Language <meta http-equiv=”content-language” content=”tr”/> Sitenizin varsayılan dilini belirten etiket.
Revisit-After <meta name=”Revisit-After” content=”1 days”/> Arama motorlarına, sitenin içeriğinin kaç günde bir güncellendiğini ileten etiket.
Refresh <meta http-equiv=”Refresh” content=”60″/> Belli aralıklarla sayfanın yeilenmesini sağlayan etiket. Örnekteki 60, sayfanın 60 saniyede bir yenileneceğini belirtir.
Redirect <meta http-equiv=”Refresh” content= “5; url= http://www.site.com”/> Sayfanın, belli bir zaman sonra başka bir sayfaya yönlenmesini sağlar. Bu örnekte sayfa 5 saniye sonra başka bir sayfaya yönlenecek.
Robots <meta name=”robots” content=”all”/> Arama motoru robotları site içerisinde herşeyi yapsın.
Robots <meta name=”robots” content=”none”/> Arama motoru robotları site içerisinde hiçbirşey yapmasın.
Robots <meta name=”robots” content=”index, follow”/> Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslesin ve izlesin.
Robots <meta name=”robots” content=”noindex, follow”/> Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslemesin ama izlesin.
Robots <meta name=”robots” content=”index, nofollow”/> Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslesin ama izlemesin.
Robots <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”/> Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslemesin ve izlemesin.
Charset <meta http-equiv= “Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″/> Sayfanın karakter kodlamasını belirtmek için kullanılır. Türkçe karakterlerin düzgün görünmesini sağlar.
Resource-Type <meta name=”Resource-Type” content=”Document”/> Sayfanın kaynak tipini göstermek için kullanılır.
Distribution <meta name=”Distribution” Content=”Global”/> Sayfayı tüm dünyaya açtığımızı gösteriyor. Lokal ve Internet seçenekleride var.
Subject <meta name=”Subject” Content=”Sayfanın konusu”/> Sayfanın konusu belirtmek için kullanılır.
Generator <meta name=”Generator” Content=”Ad Soyad”/> Sayfanın oluşturan kişinin adı soyadı için kullanılır.
Copyright <meta name=”Copyright” Content=”2009″/> Sayfanın oluştuğu yıl için kullanılır.
Designer <meta name=”Designer” Content=”Ad Soyad”/> Sayfanın tasarlayan kişinin adı soyadı için kullanılır.