<head> etiketi içerisinde genel bilgiler ve sayfa bilgileri bulunur. Bu bilgiler tarayıcı tarafından okunmaktadır. standartlarına göre sadece aşağıdaki etiketler<head> etiketi içerisinde kullanılmalıdır.

Meta AdıMeta koduAçıklama
Abstract<meta name=”Abstract” content=”Site özeti”/>Tüm site hakkında bilgi veren etikettir.
Author<meta name=”Author” content=”Ad Soyad, E-Posta Adresi”/>Site yapımcısının adı ve iletişim bilgilerinin bulunduğu etikettir.
Copyright<meta name= “Copyright” content=”telif hakkı cümlesi”/>Sitenin telif hakları konusunda bilgi veren etikettir.
Description<meta name=”Description” content=”Sitenizin içeriği hakkında geniş bilgi”/>Bazı arama motorlarının temel aldığı, site hakkında bilgi veren temel etiketlerden biridir. Maksimum 139 karakter.
Expires<meta name=”Expires” content=”Mon, 12 Jan 2007 17:45:05 GMT/>Sitenin içeriğinin hangi tarihte zaman aşımına uğradığını arama motorlarına ileten etiket.
Keywords<meta name=”Keywords” content=”kelime1, kelime2, kelime3″/>Yine arama motorlarının temel aldığı, sitenizin içeriğini oluşturan kelimelerin bulunduğu etiket. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılır 10 taneyi geçmez.
Language<meta http-equiv=”content-language” content=”tr”/>Sitenizin varsayılan dilini belirten etiket.
Revisit-After<meta name=”Revisit-After” content=”1 days”/>Arama motorlarına, sitenin içeriğinin kaç günde bir güncellendiğini ileten etiket.
Refresh<meta http-equiv=”Refresh” content=”60″/>Belli aralıklarla sayfanın yeilenmesini sağlayan etiket. Örnekteki 60, sayfanın 60 saniyede bir yenileneceğini belirtir.
Redirect<meta http-equiv=”Refresh” content= “5; url= http://www.site.com”/>Sayfanın, belli bir zaman sonra başka bir sayfaya yönlenmesini sağlar. Bu örnekte sayfa 5 saniye sonra başka bir sayfaya yönlenecek.
Robots<meta name=”robots” content=”all”/>Arama motoru robotları site içerisinde herşeyi yapsın.
Robots<meta name=”robots” content=”none”/>Arama motoru robotları site içerisinde hiçbirşey yapmasın.
Robots<meta name=”robots” content=”index, follow”/>Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslesin ve izlesin.
Robots<meta name=”robots” content=”noindex, follow”/>Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslemesin ama izlesin.
Robots<meta name=”robots” content=”index, nofollow”/>Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslesin ama izlemesin.
Robots<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”/>Arama motoru robotları site içerisinde ki bilgileri indekslemesin ve izlemesin.
Charset<meta http-equiv= “Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″/>Sayfanın karakter kodlamasını belirtmek için kullanılır. Türkçe karakterlerin düzgün görünmesini sağlar.
Resource-Type<meta name=”Resource-Type” content=”Document”/>Sayfanın kaynak tipini göstermek için kullanılır.
Distribution<meta name=”Distribution” Content=”Global”/>Sayfayı tüm dünyaya açtığımızı gösteriyor. Lokal ve Internet seçenekleride var.
Subject<meta name=”Subject” Content=”Sayfanın konusu”/>Sayfanın konusu belirtmek için kullanılır.
Generator<meta name=”Generator” Content=”Ad Soyad”/>Sayfanın oluşturan kişinin adı soyadı için kullanılır.
Copyright<meta name=”Copyright” Content=”2009″/>Sayfanın oluştuğu yıl için kullanılır.
Designer<meta name=”Designer” Content=”Ad Soyad”/>Sayfanın tasarlayan kişinin adı soyadı için kullanılır.