java script ile form kontrolü

java script ile form kontrolü

Javascript kullanarak form kontrolü örneğimizde Bootstrap ile uyum içerisinde bir form hazırlayarak, kayıt ol sayfası oluşturacağız. Bu uygulamada kullanıcı adı karakter sayısı belirleyebilecek, ikinci text box’a girilen şifre eşleştirmesi yapılacak, girilen mail adresinin geçerli olup olmadığı sınanacak.

Javascript kodlarımız aşağıdaki gibidir.

<script type="text/javascript">
function isValid(frm)
{
  var kadi = frm.kadi.value;
  var sifre1 = frm.sifre1.value;
  var sifre2 = frm.sifre2.value;
  var email = frm.email.value;
  var atpos=email.indexOf("@");
  var dotpos=email.lastIndexOf(".");
  if ( kadi==null || kadi=="" || kadi.length < 4 )
  {
    alert("Kullanıcı adı 4 karakterden az olamaz");
    return false;
  }
  if ( sifre1 == null || sifre1 == "" || sifre2 == null || sifre2 == "")
  {
    alert("Şifreyi boş bırakmayın");
    return false;
  }
  if ( !(sifre1 == sifre2) )
  {
    alert("Şifreler eşleşmiyor");
    return false;
  }
  if ( atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=email.length )
  {
    alert("Geçerli email adresi girin");
    return false;
  }   
  return true;
}
</script>

Bootstrap classlarına uyumlu form yapımız ise aşağıdaki gibidir.

<form action="" name="uye_formu" method="post" onsubmit="return isValid(this)">
	<div class="form-group">
	<input type="text" name="kadi" placeholder="Kullanıcı Adı" class="form-control" >
	</div>
	<div class="form-group">
	<input type="mail" name="email" placeholder="Mail Adresi" class="form-control" >
	</div>	
	<div class="form-group">
	<input type="password" name="sifre1" placeholder="Şifre Belirle" class="form-control" >
	</div>
	<div class="form-group">
	<input type="password" name="sifre2" placeholder="Şifre Tekrarı" class="form-control" >
	</div>					
	<input type="submit" name="uyeekle" class="btn btn-success btn-block" value="Kaydı Tamamla">
	<a href="index.php" class="btn btn-primary btn-block">Giriş Yap</a>					
</form>

Kodları farklı sayfada tutacaksanız form action kısmını düzenlemelisiniz.

Javascript konulu diğer yazılarımız için bağlantıyı tıklayınız.