Sweet Alert’in her ne kadar websitesinde gerekli bilgiler bulunsa da php ile alakalı bir örnek maalesef yok. Bu örneğimizde sweet alert’in “silmek istediğinize emin misiniz? -Evet(Evetse silinsin) -Hayır(Vazgeçilsin) şeklinde ki kod bloğunu kullanacağız. Kullanıcılar diye bir veritabanı tablonuzun olduğunu  ve bunu kullanicilar.php adlı bir sayfada listelediğinizi yanlarında da silme butonunun olduğunu varsayalım. Dolayısıyla her satırda farklı bir id rakamı olacaktır. Butonumuza bir post gönderme işlemi kazandırarak silme işlemi başlattığımızda, sweet alert eklentisi ile sağlıklı bir silme işleminin nasıl yapılacağı konusunda detaylı anlatım yapacağım. Açıkcası jquery pek bilmediğimden ben yaparken çok zorlandım ve konu ile alakalı bir çok video izledim. Videoların  hiç birinde pek de detaylı bilgi verildiği söylenemez.

Şimdi örneğimize geçelim.

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $(".btn-danger").on("click",function(){

    var id = jQuery(this).prevAll('input[name="id"]').val();
    
    var Data = "id="+id;
    //alert(Data);

    swal({
     title: "Emin misiniz?",
     text: "<strong>Kullanıcı Silinecek!</strong>",
     type: "warning",
     html: true,
     showCancelButton: true,
     confirmButtonColor: "#DD6B55",
     confirmButtonText: "Evet, silinsin!",
     cancelButtonText: "Hayır, vazgeç!",
     closeOnConfirm: false,
     closeOnCancel: false
    },
    function(isConfirm){
     if (isConfirm) {
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "",//silme işlemi başka sayfada olacaksa dosya adı gir
        data: Data,
      });

      swal({
        title: "Silindi!", 
        text: "<strong>Kullanıcı Başarıyla Silindi.</strong>", 
        type: "success",
        html: true,
        timer: 2000},
        function(){ 
          location.reload();
        }
      );

     } else {

      swal({
       title: "İptal",
       text: "<strong>Kullanıcı Silme İşlemi İptal Edildi.</strong>",
       type: "error",
       html: true,
       timer: 3000
      });      
     }
    });    
  });
}) 
</script>

Ben projelerimde genelde bootstrap kullandığımdan btn-danger isimli bir silme butonuna sahibim ve silme işlemi için bu butona basıldığında, butona tıklanma anını yukarıdaki kodlarımda ilk satırda yakaladım. Siz dilediğiniz classı verebilirsiniz.

Formumuzuda bu şekilde id gönderilen inputa id=”id” verip post kısmını silerek yazıyoruz.

<form action="" onsubmit="return false;">
 <input type="hidden" id="id" name="id" value="'.$yaz["id"].'">
 <button class="btn btn-danger btn-xs" type="submit" name="sil"><i class="fa fa-window-close"></i></b>
</form>

Sonrasında post edilmişse ilgili id silinsin php kodlarımızı da aynı sayfada yazabiliriz. Yazı her ne kadar ayrım kalmış gibi dursa da aslında herşey bundan ibaret sormak istediğiniz her şey için yorumlar kısmını kullanabilirisiziniz.