Sitemin footer alanında xxx gün, xxx gün, xx saat ve x dakikadır sizlerleyim . . .şeklinde bir sayaç var. Bunu nasıl yaptığımı birkaç arkadaş sorunca paylaşmak istedim. Buna bir isim bulamadım ancak googleda benzer kodlar ileri sayım sayacı şeklinde adlandırılmış, mantık olarak girmiş olduğunuz bir tarih ile devam etmekte olan tarih arasında ki farkı bulan php bir koddur. Geçen zamanı gün, saat, dakika bazında sayfa yenilendikçe güncelleyen ve çoğu blog sahipleri tarafından değişik formatlarda kullanılmaktadır. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlamak için sitenin en altına inip bu sayfada bir kaç dakika bekledikten sonra sayfayı yenileyiniz. Dakika kısmının yenilendiğini göreceksiniz. Kaç gündür blog tuttuğunuzu, ne zamandır yazdığınızı ziyaretçilerinize göstermek şık olacaktır.

<?php $tarih1 = time(); $tarih2 = mktime(0,0,0,01,31,2014); $tarihFark = $tarih1 - $tarih2; $topGun = floor($tarihFark/(60*60*24)); $topSaat = floor(($tarihFark-($topGun*60*60*24))/(60*60)); $topDakika= floor(($tarihFark-($topGun*60*60*24)-($topSaat*60*60))/60); echo " <span style='color: #E84C3D;'><strong>$topGun gün, $topSaat saat ve $topDakika dakikadır sizlerleyim . . .</strong></span>";  ?>

Kodu sitenizde hangi bölümde göstermek istiyorsanız o bölüme eklemelisiniz. Ben footer kısmında göstermek istediğim için temamın footer.php dosyasında uygun gördüğüm bir yere ekledim. Yazı rengi için ayrıca bir css dosyası oluşturmak yerine, yazı rengini kod içinde tanımladım. Siz bu rengi sevmediyseniz color: #E84C3D; kod içerisinde kırmızı ile işaretlediğim rakamsal renk değerini değiştirebilirsiniz. Temanızda ki herhangi bir objeyle uyum sağlasın istiyorsanız, o objelerin renk kodunu bulmalısınız renk kodunun nasıl alınabileceğini daha önce göstermiştim.

İleri sayım hangi tarihten itibaren başlanacak?

Kod içerisinde aynı zamanda benim sitemin açılış tarih olan parantez içinde ki rakamları bulun.

0,0,0,01,31,2014 (0,0,0,Ay,Gün,Yıl) şeklinde kendi sitenizin açılış tarihine göre düzenleyin.

Js ileri sayım sayacı kodu

Bu kod diğerine göre daha dinamiktir.Yukarıda php olaak vermiş olduğum sayfa yenilendikçe kendini güncellerken bu kod ise anlık olarak bir saatin saniye göstergesi gibi anlık olarak ilerlemektedir.

<script language="JavaScript1.2">

function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//Tarihi aşağıdaki parantezler içine yıl,ay,gün olarak yazın.
setcountup(2014,01,31)
var displaymessage=" Sizlerleyiz"
var countupwidth='95%'
var countupheight='20px' 
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span class="italic bold">'
var closetags='</span>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup

function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ "gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " Gün, "+dhour+" Saat, "+dmin+" Dakika ve "+dsec+" Saniyedir "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script>

İşaretli olan satıra tarih giriniz. Girilen tarihten itibaren ileriye doğru toplam sayım yapılacaktır.